Literature For Composition Essays Fiction Poetry And Drama essay writing service Which Choice Describes A Body Paragraph In An Essay

Badanie kliniczne 1

badanie1

Abstrakt :
…“Kobyle mleko posiada istotne odżywcze i terapeutyczne właściwości które mogą pozytywnie wpływać na dietę seniorów, rekonwalescentów oraz noworodków.”… Sfermentowane mleko kobyle w Rosji i Mongolii jest używane w terapiach chorób trawiennych i krążeniowych, we Włoszech jest zalecane jako zamiennik mleka krowiego dla dzieci z alergiami….”

Wyniki:
W rzeczywistości, skład mleka klaczy jest podobny do mleka ludzkiego, w szczególności dotyczy to zawartości frakcji lipidów i białek. Ponadto frakcja białka w mleku klaczy charakteryzuje się niską zawartością kazeinyP-laktoglobuliny, prawdopodobnie odpowiedzialnej za hipoalergiczne cechy tego mleka, oraz dość wysoką zawartością liozym (przypis tłum bierze udział w walce z bakteriami chorobotwórczymi) . Obecne badania kliniczne wykazały, że karmienie niemowląt z nietolerancją proteinową mleka krowiego mlekiem klaczy jest bezpieczną i sprawdzoną terapią.

Pełna treść badania 

Badanie kliniczne 2

badanie2

Abstrakt:

Wpływ dietetyczny doustnego podawania mleka klaczy na ocenę punktową stopnia ostrości atopowego zapalenia skóry, na mikroorganizmy zawarte w kale oraz na parametry immunologiczne u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

Wyniki:
W podgrupie pacjentów (n_7) określanej mianem pacjentów „reagujących na leczenie” objawy atopowego zapalenia skóry wykazywały ciągły spadek w okresie podawania mleka klaczy (ilustracja 1). W kryterium reakcji na leczenie odnotowano spadek o przynajmniej 30% według skali SCORAD przez cały okres podawania mleka klaczy, natomiast nie zaobserwowano takiego spadku w okresie podawania placeba.

badanie22

Pełna treść badania


Badanie kliniczne 3

badanie3

Abstrakt:

Kobyle mleko posiada strukturalne i funkcjonalne osobliwości, które sprawiają iż jest bardzie odpowiednie do odżywiania człowieka niż mleko krowie.”

Wyniki:

Chociaż istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań nad właściwościami mleka klaczy oraz jego składem, na podstawie powyższych rozważań można skonkludować, iż mleko klaczy jest generalnie bardziej odpowiednie od mleka krowiego, jako pokarm przeznaczony dla dzieci.

Pełna treść badania


Badanie kliniczne 4

badanie4

Abstrakt:

Kobyle mleko oraz jego produkty pochodne mogą być cennym pokarmem dla osób starszych; kobyle mleko można uważać za przydatne do produkcji napojów probiotycznych ze względu na stwierdzone prozdrowotne właściwości kumysu i airagu (mongolskiego trunku alkoholowego na bazie sfermentowanego mleka klaczy).

Wyniki:

Wyniki najnowszych badań klinicznych doprowadziły do wzrostu zainteresowania mlekiem klaczy i mlekiem oślicy ze względu na wysoki stopień tolerancji u dzieci z alergią na białko zawarte w mleku krowim. Chociaż w leczeniu tej choroby preferowane jest stosowanie hydrolizatów białkowych lub derywatów sojowych, to jednak u pacjentów z ostrymi problemami zdrowotnymi wymagane są pokarmy alternatywne, takie jak np. mleko zwierząt koniowatych. Z uwagi na podobieństwo ich składu do składu mleka ludzkiego oraz ich walory smakowe, jeżeli mleko zwierząt koniowatych pozyskiwane jest higienicznych warunkach, uważane jest za dobry substytut receptur hipoalergicznych, jednakże w diecie przeznaczonej dla dzieci należy odpowiednio zrównoważyć niską zawartość tłuszczu. Niemniej jednak, z uwagi na niską zawartość tłuszczu oraz unikalną zawartość kwasów tłuszczowych, mleko klaczy i mleko oślicy oraz ich produkty pochodne mogą być cennym pokarmem dla osób starszych.

Pełna treść badania

fast money credit supercashwrite my essay